Udostępnij:

Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł jest niezwykle ważne dla naszego środowiska. Właśnie dlatego cieszymy się, że udało nam się ukończyć budowę instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 178 kWp. Ta inwestycja to ogromny krok w kierunku ograniczenia naszej zależności od tradycyjnych źródeł energii i ochrony środowiska naszej planety.

Nowa instalacja fotowoltaiczna będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ zredukuje naszą zależność od tradycyjnych źródeł energii, zmniejszy emisję gazów cieplarnianych oraz zwiększy świadomość w zakresie korzystania z alternatywnych źródeł energii.
Razem #DbajmyoNaszaPlanete !
#fructoplant #horticulture #photovoltaics #LetsTakeCareOfOurPlanet

Toggle Navigation