Udostępnij:

Zagrożenia spowodowane zanieczyszczeniem środowiska takie jak ocieplenie klimatu, powodzie, trąby powietrzne, krótkie zimy i upalne lata nie są już ponurą wizją naukowców.
Problemem są także zalegające w oceanach wyspy z tworzyw sztucznych, które rosną w zastraszającym tempie, niszcząc morską faunę, a mikro i nanoplastiki przedostają się do łańcucha pokarmowego człowieka.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to jak za kilka lat będzie wyglądać nasza planeta i w jakich warunkach będa wychowywać się przyszłe pokolenia.

Nasze wybory mają znaczenie. Nawet drobne decyzje mogą w finale doprowadzić do gruntownych zmian dla całej planety.
Tym bardziej, jako firma Fructoplant, której zieleń przyrody jest wyjątkowo bliska, czujemy się odpowiedzialni by zrobić tak wiele jak tylko możemy aby przyczynić się do poprawy kondycji środowiska.

Postanowiliśmy uruchomić program o nazwie “Dbajmy o naszą planetę”, pod szyldem którego zamierzamy wdrażać w naszej firmie szereg proekologicznych rozwiązań czy propagować dobre nawyki, mające na celu ograniczenie postępu degradacji środowiska.
W końcu, chcemy edukować zarówno siebie w obrębie naszej firmy, ale także korzystając z posiadanych kanałów komunikacji tłumaczyć, wyjaśniać jak ważne są nasze nawet drobne działania dla dobra całej Ziemi.

Zachęcamy do obserwowania i udostępniania wszystkich naszych materiałów opatrzonych logo programu.
Razem #Dbajmy o naszą planetę.

Toggle Navigation