Udostępnij:

W Polsce z przyczyn związanych z nieprawidłowym działaniem serca rocznie umiera ponad 160 tys. osób. Wśród tych przypadków większość stanowią ofiary nagłego zatrzymania krążenia (NZK), często mylonego z zawałem. Podczas akcji ratunkowej istotna jest każda minuta, dlatego tak ważny jest dostęp do urządzeń, które wspomagają ratowanie życia.

W trosce o lokalną społeczność podjęliśmy decyzję o zakupie mobilnego defibrylatora AED, który w przypadku zdarzenia zagrażającego życiu, zwiększy szanse na uratowanie poszkodowanego.
Udostępniając urządzenie do użytku publicznego jednocześnie poszerzamy możliwości służb ratowniczych, które w razie potrzeby mogą skorzystać z naszej lokalizacji by z pomocą defibrylatora nieść pomoc poszkodowanym.

Model zlokalizowany przed bramą wjazdową do naszego biura to jeden z najnowocześniejszych defibrylatorów AED. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia życia korzystanie z urządzenia powinno być możliwie jak najbardziej ułatwione. Egzemplarz Lifepak® CR2, który udostępniamy wszystkim potrzebującym wyposażony jest w system wydawania instrukcji głosowych. Dodatkowo urządzenie samo sprawdza rytm pracy serca i podejmuje decyzję o konieczności defibrylacji.

Informujemy, że udostępnione urządzenie jest zarejestrowane w ogólnopolskiej bazie defibrylatorów AED pozwalającej na szybką lokalizację urządzeń na terenie całego kraju.
Pamiętajmy, że specjalistycznego sprzętu tego typu należy używać tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia.

Toggle Navigation