Udostępnij:


Paszport roślin to niezbędny dokument, który musi posiadać każda roślina przeznaczona do sadzenia. Potwierdza on, że że oferowane do sprzedaży produkty odbyły kontrolę i są wolne od organizmów szkodliwych.


Firma Fructoplant jako pierwsza w Polsce przeszła wszystkie niezbędne certyfikacje pozwalające na samodzielne prowadzenie dokumentacji fitosanitarnej w tym drukowanie paszportów. Prowadzimy rzetelne oraz miarodajne rejestry pozwalające kontrolować każdą partię roślin opuszczającą magazyny firmy.

Toggle Navigation