Udostępnij:

Czym jest zrównoważony rozwój? Jest to sposób gospodarowania zasobami, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W idei zrównoważonego rozwoju nadrzędne miejsce zajmuje środowisko naturalne, gospodarka jest narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa jest celem. Zrównoważony rozwój można wprowadzać poprzez ograniczanie zużywania zasobów odnawialnych, respektując granice możliwości odtwarzania tych zasobów. Również ważne, jeśli nie ważniejsze jest ograniczenie zużywania nieodnawialnych zasobów, w takim stopniu by umożliwić ich stopniowe zastępowanie substytutami.

Co we Fructoplant robimy by nasza produkcja wpisywała się w ramy zrównoważonego rozwoju? Oto kilka przykładów:

  • Prowadzimy własny, wewnętrzny system recyklingu odpadów. Belujemy posegregowane odpady, by następnie sprzedać je do firm zajmujących się recyklingiem.
  • Wprowadziliśmy niskoemisyjny transport wewnętrzny (elektryczne i gazowe wózki widłowe, etc.).
  • Budujemy przytunelowe zbiorniki retencyjne.
  • Redukujemy plastik w etykietach, zamieniając go na karton łatwiejszy w recyklingu.
  • Całkowicie rezygnujemy z czarnego plastiku, który jest problematyczny w recyklingu.
  • W podłożach produkcyjnych stosujemy dodatek z włókna kokosowego i perlitu jako zrównoważone podłoże uprawowe.

To tylko część z działań, jakie wdrożyliśmy w ramach produkcji opartej o zrównoważony rozwój. Na bieżąco będziemy informować o naszych planach, jak również o podejmowanych w tym celu działaniach. Mamy świadomość jak ważny jest to temat i gwarantujemy, że zrobimy tak wiele jak tylko można by nasza planeta służyła przyszłym pokoleniom.

Toggle Navigation